Etiquetas

sábado, 13 de junio de 2009

Decido más de lo que pensaba / Energia y foco de vida

Dos pequeños textos mios de aire filosófico personal. Vivo creyendo que son ciertos, y eso me hace sentir más lbre, más dueño de mi mismo, y más responsable de mis actos.

Decideixo més del que pensava
Decideixo de qui m'enamoro. Decideixo de quin humor estic. Decideixo si vull estar sol, i si això té l'objectiu d'estar tranquil o de que algú tingui la oportunitat d'acostar-se.
Decideixo el que m'agrada, el que vull fer, el que em fà feliç, el que m'atrau. Decideixo què sé fer, i què no. El que em diverteix, i el que em fà por.
El que espero que passi, i el que faig perque passi o perque no, o el que no faig. Decideixo la vida que vull viure.
Decideixo..fins quan crec que no ho estic fent.

Decido más de lo que pensaba
Decido de quien me enamoro. Decido de qué humor estoy. Decido si quiero estar solo, y si eso tiene el objetivo de estar tranquilo o de que alguien tenga la oportunidad de acercarse.
Decido lo que me gusta, lo que quiero hacer, lo que me hace feliz, lo que me atrae. Decido lo que sé hacer, y lo que no. Lo que me divierte, y lo que me da miedo.
Lo que espero que pase, y lo que hago para que pase o para que no, o lo que no hago. Decido la vida que quiero vivir.
Decido..hasta cuando creo que no lo estoy haciendo.

Energia i focus de la vida
La energia invertida en els aspectes negatius (tristesa, autocompassió..) ocupa el mateix lloc, o surt de la mateixa font que la energia per projectes.
És a dir: podem destruïr-nos o contruïr-nos, però no les dues coses a la vegada.
El primer pas és, doncs, alliverar aquesta energia. No enfocar-se a lo negatiu deixa uns recursos lliures, que poden ser usats a favor d'un mateix.

Energia y foco de la vida
La energia invertidaen los aspectos negativos (tristeza, autocompasión..) ocupa el mismo lugar, o sale de la misma fuente que la energia para proyectos.
Es decir: podemos destruirnos o construirnos, pero no las dos cosas a la vez.
El primer paso es, pues, liberar ésta energia. No enfocarse a lo negativo deja unos recursos libres, que pueden ser usados a favor de uno mismo.

1 comentario:

  1. El segon text em toca de ple, no fa massa vaig arribar a aquesta mateixa conclusió i va ser una rebelació... a vegades se'm continua oblidant, però.

    ResponderEliminar